Drawings

Tekenen is voor Wim van Broekhoven de meest directe vorm van visuele verbeelding.Voor hem is tekenen meer dan een vaardigheid, het heeft bovenal te maken met spelen/ontdekken en het gebruik maken van een onbegrensde beeldende vrijheid.Soms zijn de tekeningen bedoeld als voorstudie maar meestal zijn de tekeningen een gevolg van vrije associatie en het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden.

 

Drawing means for Wim van Broekhoven the most direct form of visual imagination.He means that drawing is not only a matter of skill , drawing gives him the possibility for playing/discovering and using a boundless artistic freedom.Sometimes the drawings are useful as preparatory studies but mostly the drawings are the result of free associating and imagination.